Resultat

Det finns behov av:

Hembesök som tar hänsyn till individuella behov och kan anpassas utifrån den äldres önskemål och hälsotillstånd.

Hembesök som erbjuds utifrån olika alternativa tillvägagångssätt.

Uppföljning: Viktigt att vid behov etablera relationer, inte bara ett besök.

För att kunna möta individuella behov och preferenser inom äldregruppen:

Aktiviteter som stödjer, uppmuntrar och möjliggör socialt, kulturellt och samhälleligt engagemang.

Informationsaktiviteter (kan erbjudas i samband med andra aktiviteter).

Kartläggande aktiviteter med syfte att förbättra hälsa och levnadsvillkor i hemmiljön.


Rosendahl/Wikimedia Commons