Hälsa, välbefinnande och trygghet genom förebyggande hembesök.

Hemma i Botnia är ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt med fokus på att utveckla en modell för förebyggande hembesök i Kvarkenregionen. I samarbete med projektpersonal, professionella, beslutsfattare, närståendevårdare och äldre samlas kunskap och erfarenhet kring befintliga hembesöksmodeller in. Ur detta kunskaps- och erfarenhetsutbyte kan en ny modell för förebyggande hembesök skapas som effektivt främjar den äldres hälsa, välbefinnande och hemmaboende. Hembesöken skall utöver att värna om de äldres bästa även fungera inom rådande välfärdsmodell samt stödja närståendevårdare.

Vill du veta mera? Projektplan (pdf)

Projektparter
Yrkeshögskolan Novia, Vasa
Umeå universitet, Umeå
Åbo Akademi, Vasa

Finansiärer
Botnia Atlantica
Österbottens förbund
Region Västerbotten
och projektpartner